Streda 19. 1. 2022

Streda 19. 1. 2022

Fotogaléria

Odhlásenie z obeda

Z obeda sa dá odhlásiť na telefónnom čísle

0917 263 795 do 800 hod.

 

Novinky

 • Žiaci základnej školy v Jovse Vás žiadajú o pomoc pri získaní grantu poskytovaného obchodnou sieťou TESCO v hodnote 1300€, vďaka ktorému budeme realizovať projekt:

  "Laboratórium pre mladých botanikov pod modrou oblohou"

  "Na každom hlase záleži"

  Preto vyberte si nás a hlasujte za nás od 17.1.2022 v predajniach TESCO v Michalovciach hodením žetóna do úrn, získaného pri pokladni, Ďakujeme :-)J

 • Čo nás čaká v mesiaci január?
  • Pracovná porada - 10.1.2022
  • Hodnotiaca porada za I. polrok - 24.1.2022
  • Aktivity koordinátorov ENV, PP, VMR, OĽP - do konca mesiaca
  • Riaditeľské previerky pre 9. ročník - do 22.1.2022
 • OZNAM!

  Na základe rozhodnutia ministerstva školstva a RÚVZ od 10.1.2022 začína prezenčné vyučovanie. Pred nástupom deti na vyučovanie žiadame domáce samotestovanie a predloženie potvrdenia o bezpríznakovosti.

 • Vianočné prázdniny

  Na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR sa vianočné prázdniny v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022. Podľa aktuálnych usmernení bude nástup do školy 10. januára 2022.

 • Dištančné vzdelávanie od 6.12.2021

  Na základe rozhodnutia RÚVZ Michalovce a zriaďovateľa obce Jovsa s účinnosťou od 6.12. 2021 (pondelok) do 17. 12. 2021 (piatok) sa v ZŠ prerušuje vyučovanie pre žiakov I. a II. stupňa a prechádza sa z prezenčného vzdelávania na dištančnú formu.

 • Každoročne tretí novembrový týždeň od 15.11. – 19.11. 2021 je venovaný problematike drog. Jeho cieľom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti užívaniu návykových látok. Je dôležité viesť deti k zdravému životnému štýlu, šíreniu osvety v oblasti drogovej problematiky a užívaniu legálnych i nelegálnych látok. O drogách a ich smrteľnom nebezpečenstve musíme hovoriť stále, nielen v rámci týždňa boja proti nim. Táto téma spolu s inými vážnymi závislosťami ovplyvňuje správanie mladých ľudí, tak aj ich budúce smerovanie.

 • Čo nás čaká v mesiaci november?
  • Pracovná porada na mesiac november - 3.11.2021
  • Rozhlasová relácia k týždňu otázok a odpovedí - do 13.11.2021
  • Týždeň otázok a odpovedí - 15. - 19.11.2021
  • Hodnotiaca porada za I. štvrťrok, triedne rodičovské aktívy (online) - 22.11.2021
  • Aktivity koordinátorov VMR, OĽP, ENV do konca mesiaca
  • Imatrikulácia prvákov - do 30.11.2021
 • „Týždeň zdravej výživy“

  V stravovaní detí a mládeže je správna výživa prvým a základným krokom v predchádzaní chorôb v dospelosti. Dieťa získava stravovacie návyky a postoje k jedlu v rodine, ak rodina vedie dieťa k správnym stravovacím návykom, zdravá výživa sa môže pre dieťa stať úplne prirodzenou. V stravovaní detí a mládeže sa pomerne často stretávame s nadmerným energetickým príjmom potravy a nedostatočnou konzumáciou ovocia a zeleniny.

  V rámci „Týždňa zdravej výživy“ v mesiaci október sme žiakom vysvetlili význam konzumácie ovocia a zeleniny. Žiaci si z domu doniesli rôzne druhy ovocia, krásne ho aranžovali do „Košíkov zdravia“. Táto aktivita sa im veľmi páčila, zaujala ich. Tešili sa, že môžu ochutnať to, čo do košíkov vložili. Na sladkom ovocí si pochutnali a uvedomili si, že ovocie im nielen chutí, ale obsahuje aj veľa vitamínov potrebných pre ich zdravie. Sľúbili, že každý deň si prinesú do školy takúto zdravú maškrtu.

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny začínajú 28. októbra 2021 (štvrtok). Do školských lavíc opäť zasadneme 2. novembra 2021 (utorok).

Kontakt

 • Základná škola , Jovsa 242
  Jovsa 242
  072 32
 • 056/6983280
  0917492964

Mapa

Počet návštev: 1080583